Wormen beïnvloeden de gezondheid van het paard. Door steeds meer voorkomende resistentie voor de verschillende wormmiddelen moeten we gericht in plaats van het hele jaar blind gaan ontwormen. Er wordt teveel onnodig ontwormd, dit is belastend voor het paard en het milieu, tast tevens het bodemleven aan en geeft onnodige kosten voor de eigenaar van het paard. Alle paarden en pony’s hebben wormen. Een geringe besmetting leidt meestal niet tot problemen. Een ernstige wormbesmetting kan onder andere leiden tot vermagering, een dof vacht, prestatieproblemen,  beschadigingen aan de darmen, diarree, hoesten, koliek of zelfs sterfte.

Met een mestonderzoek kan worden gezocht naar wormeitjes en een inschatting gemaakt worden van de wormbesmetting bij je paard en advies worden gegeven of ontwormen nodig is. Omdat niet alle wormen met het mestonderzoek gevonden kunnen worden is het advies is om eenmaal per jaar blind te ontwormen met een breed spectrummiddel na de eerste nachtvorst.

Wil je een mestonderzoek laten doen?

Neem vooraf contact op over het moment van inleveren van de mest.

Verzamel maximaal 2 balletjes verse mest die bij voorkeur niet in contact gekomen zijn met de grond

Doe de mest in een goed afsluitbaar plastic zakje of potje en schrijf daarop de naam van je paard en jouw eigen naam, noteer ook de datum van het mestmonster

Door mest binnen 48 uur van het land te verwijderen, kan de hoeveelheid infectieuze larven op het land drastisch beperkt worden.


© 2022 Je paard is het waard / EdeK